saiku相关源码地址

为了方便大家调试和使用saiku,放出saiku相关的部分源码地址

saiku源码地址:https://github.com/OSBI/saiku/

saiku-query源码地址(只有0.4版本):https://github.com/OSBI/saiku-query/

saiku-query源码(0.1):https://github.com/pstoellberger/saiku-query

mondrian-spark源码(4.3.x):https://github.com/OSBI/mondrian/tree/sparksupport

mondrian源码:https://github.com/pentaho/mondrian/


saiku 3.8二次开发调试版本:https://github.com/lightingLYG/saiku3

saiku3.14国内可编译完整版本:https://github.com/lightingLYG/saiku-release-3.14

mondrian4测试DEMO:https://github.com/lightingLYG/testMondrian4

 • 发表于 2017-08-22 08:54
 • 阅读 ( 379 )
 • 分类:saiku

你可能感兴趣的文章

相关问题

0 条评论

请先 登录 后评论
不写代码的码农
刘迎光

5 篇文章

作家榜 »

 1. 刘迎光 5 文章
 2. DockerAlpha 1 文章
 3. 李杰 1 文章
 4. OpenBI官方 1 文章
 5. 花开花落 0 文章
 6. 赵文涛 0 文章
 7. 张哈哈 0 文章
 8. wangy 0 文章